Kesä 2022 jatkoi Euroopan kuumenevien hellekesien sarjaa. Monin paikoin kesällä kärsittiin lisäksi ankarasta kuivuudesta. Myös Suomessa kesä oli selvästi tavanomaista lämpimämpi.

Euroopan unionin ylläpitämän Copernicuksen ilmastonmuutospalvelun tilastojen mukaan kaikki kesäkuukaudet olivat Euroopassa selvästi tavanomaista lämpimämpiä. Kesäkuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin, heinäkuu kymmenen lämpimimmän joukossa ja elokuu, kuten kesä kokonaisuudessaankin, kaikkein lämpimin. Edellinen ennätyslämmin kesä oli koettu vain vuotta aiemmin, ja nyt tämä ennätys rikkoutui selvällä 0,4 °C:n erolla. Viimeiset viisi kesää ovat olleet Euroopassa keskimäärin suurin piirtein yhtä lämpimiä kuin parikymmentä vuotta sitten täysin poikkeuksellisena pidetty hellekesä 2003 (kuva 1). Esimerkiksi Ranskassa kesä 2003 jäi kuitenkin mennyttä kesää lämpimämmäksi. Kesän 2022 ennätyksen syntyä avittikin se, että lämpötilat olivat tavanomaista korkeampia käytännössä kaikkialla Euroopan alueella (kuva 2c).

Kuva 1. Kesän (kesä-elokuu) keskilämpötilan poikkeama Euroopassa jakson 1991–2020 keskiarvosta. Lähde: Copernicus Climate Change Service.

Kesän ensimmäinen voimakas helleaalto koettiin Länsi-Euroopassa kesäkuun puolivälissä, jolloin esimerkiksi Ranskassa lämpötila kohosi laajalti korkeammalle kuin milloinkaan aiemmin yhtä aikaisin kesällä. Heinäkuun puolivälin jälkeen uusi helleaalto iski Länsi-Eurooppaan ja Englannissa mitattiin ensimmäistä kertaa yli 40 °C:n lämpötila. Elokuussa helteet jatkuivat Länsi-Euroopassa, mutta nyt myös Itä-Euroopassa oli hyvin lämmintä, ja näistä helteistä Suomikin sai osansa.

Lämpimyyden lisäksi kesä oli Etelä- ja Keski-Euroopassa monin paikoin hyvin kuiva (kuva 2). Kuivuudesta kärsittiin esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Italiassa.

Kuva 2. Kesän (kesä-elokuu) 2022 (a) sademäärän, (b) maaperän ylimmän kerroksen kosteuden ja (c) ilman lämpötilan poikkeama jakson 1991–2020 keskiarvosta. Lähde: Copernicus Climate Change Service.

Euroopan kesien viimeaikainen voimakas lämpeneminen on hyvin sopusoinnussa ilmastomallisimulaatioiden tulosten kanssa. Mikäli ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvu jatkuu nykyistä tahtia, tulee kuluvan vuosisadan puolivälin jälkeen selvästi suurin osa kesistä olemaan mallitulosten perusteella vielä mennyttä kesää lämpimämpiä. Etelä- ja Keski-Euroopassa myös sademäärän ennustetaan pienenevän kesällä, mikä johtaisi entistä pahempiin kuivuusongelmiin.

Suomessakin kesä oli hyvin lämmin

Suomessakin kesä oli monin paikoin yksi säähavaintohistorian lämpimimmistä, vaikka lämpötilat olivat kesällä pitkiä aikoja lähellä pitkän ajan keskiarvoja. Keskilämpötilaa nostivat erityisesti juhannuksena alkanut reilun viikon kestänyt hellejakso ja elokuun loppupuolen poikkeuksellinen hellejakso. Vastaavasti pidempiä viileitä jaksoja ei ollut koko kesän aikana lainkaan. Koko maan keskiarvoa tarkasteltaessa kesä oli lopulta viidenneksi lämpimin 1900-luvun alusta lukien, mutta eräin paikoin jopa toiseksi tai kolmanneksi lämpimin. Maan etelä- ja keskiosissa vuoden 2021 kesä jäi kuitenkin selvästi lämpimämmäksi ja Pohjois-Suomessa vuoden 1937 kesä.

Etelä-Suomessa satoi kesällä yleisesti tavanomaista vähemmän. Etelä- ja lounaisrannikon saaristossa kesän sademäärä jäi paikoin alle 100 mm:n. Lounaissaaristossa erityisen kuivaa oli alkukesällä ja idempänä Suomenlahden rannikolla sekä Kaakkois-Suomessa puolestaan loppukesällä. Sen sijaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa kesän aikana satoi enimmäkseen tavanomaista enemmän. Elokuun ukkosten myötä myös kesän salamamäärä kohosi keskimääräistä suuremmaksi.

Teksti: Ilari Lehtonen ja Mika Rantanen
Kuva: Jürgen Wackenhut / Adobe Stock

Lähdeviite:
DOI: 10.35614/ISSN-2341-6408-IK-2022-08-02