Toukokuussa rikottiin monia sääennätyksiä, mm. keskilämpötiloissa ja hellepäivien lukumäärässä. Toki lämmöstä huolimatta koko kuukauden ylin lämpötila jäi ”vain” 29,6 °C eikä ollut edes lähellä vuoden 1995 mitattua 31,0 °C. Toisaalta toukokuun keskilämpötila Helsingin Kumpulassa (15,5 °C) ylitti edellisen Suomen ennätyksen peräti 1,2 asteella.

Lämpöä seurasi kuivuus, joka kesti laajalti neljä viikkoa putkeen ja merkitsi monin paikoin toiseksi tai kolmanneksi kuivinta toukokuuta vuodesta 1960 lähtien. Kuumimpina ja kuivimpina päivinä ilman suhteellinen kosteus laski 15 ja 20 % välille, paikoin alimmillaan vain 13–14 %. Näin kuivaa ilma on tyypillisesti vain aavikoilla ja aroilla.

Ehkä kaikkein harvinaisin toukokuun ennätys oli kuitenkin auringonpaistetuntien poikkeuksellinen määrä. Ainakaan 1980-luvulta lähtien ei toukokuussa ollut kertaakaan mitattu 400 tuntia auringonpaistetta yhdelläkään asemalla.

Auringonpaistetuntikeräin mittaa paisteen kestoaikaa aina kun saapuvan säteilyn intensiteetti on vähintään 120 W/m2. Auringon nousuhetkestä menee siis tovi ennen kun riittävä intensiteetti saavutetaan. Vastaava tapahtuu auringonlaskun aikaan. Luonnollisesti ohi seilaavat pilvet myös laskevat säteilymäärää. Toukokuussa keskimääräinen päivän pituuden ja maksimaalinen auringonpaistemäärän ero on noin 7,5–10 %, riippuen mittauspisteen sijainnista. Utön päivänpituus toukokuussa on noin 530 tuntia ja teoreettinen auringonpaisteen maksimituntimäärä siis noin 490 tuntia.

Utössä ja laajalti myös muualla vain kuukauden neljä ensimmäistä päivää olivat pilvisempiä, muuten aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta. Auringonpaistetunteja kertyikin peräti kahdeksalla asemalla yli 400 tuntia, jotka olivat kaikki uusia asemakohtaisia ennätyksiä (kts. taulukko alla). Aivan idässä ja Lapissa paistetunnit olivat keskimääräisiä.

Aurinkoenergialle toukokuu oli enemmän kuin suotuisa sillä aikaisemmat asemakohtaiset ennätykset paranivat selvällä marginaalilla. Turun ja Oulun lukemat eivät ole aivan vertailukelpoisia sillä lentoasemat ovat mitanneet näillä paikkakunnilla aiemmat ennätykset.

Utössä aurinko siis paistoi noin 86 % aseman maksimituntimäärästä joka vastaa yli 26 täysin aurinkoista päivää. Muillakin paikkakunnilla, jossa uusi ennätys syntyi, lienevät lukemat 75 ja 85 % välillä maksimituntimäärästä. Vaikka toukokuu on vuoden toiseksi kuivin kuukausi, on lähes mahdotonta ajatella näin pitkäkestoista säätilaa, jossa mitkään säähäiriöt, sadealueet tai matalat pilvet eivät tulisi auringon tielle häiritseviksi tekijöiksi.

Kyseiset tuntimäärät tulevat olemaan erittäin vaikeasti rikottavissa tulevaisuudeen toukokuissa. Utön uusi toukokuun auringonpaiste-ennätys saattaa siis olla jopa rikkomaton!