Tulisiko koululaisten kesälomien alkamisajankohtaa siirtää myöhemmäksi sään vuoksi? Nykyisin koululaisten kesäloma alkaa touko-kesäkuun vaihteessa ja päättyy yleensä elokuun puoliväliin mennessä. Viime päivinä on noussut keskusteluun ehdotus, jossa lomakautta siirrettäisiin kahdella viikolla eteenpäin. Minkälaista säätä se tarkoittaisi koululaisille?

Ihanteellista kesälomajaksoa on tutkittu aiemminkin. Elokuun 2004 Ilmastokatsaus-lehdessä todettiin:

…puhtaasti sääolojen kannalta nykyinen koulujen kesäloman ajankohta on jokseenkin paras mahdollinen.

Tuolloin arvio perustui kauniin kesäpäivän määritelmään, jossa päivän ylin lämpötila on vähintään 20 astetta, sademäärä jää alle yhden millimetrin ja aurinko paistaa vähintään kuusi tuntia. Tilastoja tarkistettiin elokuussa 2015, eivätkä tulokset olleet juurikaan muuttuneet edeltävästä tarkastelusta. Samaa aihetta käsiteltiin vielä huhtikuussa 2016. Lomasäästä puhuttaessa moni korostaakin näitä kolmea tekijää: kuinka korkealle lämpötila kohoaa päivisin, mikä on sateen todennäköisyys ja paistaako aurinko.

Tämä artikkeli on yksinkertaisuuden vuoksi kirjoitettu sellaisesta näkökulmasta, että lomasää on parhaimmillaan mitä korkeampi lämpötila on, mitä vähäsateisempaa on ja mitä enemmän paistaa aurinko. Hyvä sää on kuitenkin makuasia, ja erilaisia mieltymyksiä on lähes yhtä monta kuin meitä on ihmisiä. Niinpä kunkin kannattaa kääntää loppupäätelmät omiin mieltymyksiin sopiviksi.

Laskennat ovat tehty vertaamalla kahta eri jaksoa viimeisten 30 vuoden säätilastojen osalta: 1.-15. kesäkuuta ja 16.-30. elokuuta.

Päivälämpötilat

Suomen maapinta-alasta noin 40 prosentissa kesäkuun alun päivälämpötilat ovat korkeampia kuin elokuun lopussa. Pinta-ala on suunnilleen sama niiden alueiden osalta joissa elokuun loppu on lämpimämpi. Noin 20 prosentissa pinta-alasta päivälämpötilat ovat molempina jaksoina suunnilleen samoja. Tämän perusteella ei olisi syytä muuttaa lomajaksoa elokuun lopulle.

Mikäli otetaan kuitenkin huomioon missä ihmiset asuvat Suomessa, päädytään hieman toisenlaisiin tuloksiin. Noin 69 % suomalaisista asuu alueella, jossa elokuun lopun päivälämpötilat ovat korkeampia kuin kesäkuun alun päivälämpötilat. Väestötiheys otettuna huomioon kesälomien siirto elokuun lopulle olisi siis ehkä paikallaan. Suuri osa suomalaisista asuu etelä- ja länsirannikolla, joissa muutos olisi suurimmasta päästä. Väestön maantieteellisellä jakaumalla painotettuna koululaisen kesälomien iltapäivät ovat elokuun lopulla keskimäärin noin 0,5 astetta lämpimämpiä kuin kesäkuun alussa.

Suomalaisista noin 70 % asuu alueilla, joissa yli 20 asteen lämpötilojen todennäköisyydet ovat suurempia elokuun lopulla kuin kesäkuun alussa. Alueet ovat lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Kesäkuun alkua lomalämmön osalta suosivien kannattaisi asua lähinnä maan itä- ja pohjoisosassa. Kesäloman siirto kahdella viikkolla myöhäisemmäksi tarkoittaisi, että keskimäärin suomalainen koululainen saisi 0,5 vuorokautta enemmän päiviä, jolloin lämpötila kohoaisi vähintään 20 asteeseen.

Sateet

Milloin sataa enemmän, kesäkuun alussa vai elokuun lopussa? Kesäkuussa ilmakehässä on vielä verrattain vähän vesihöyryä kevään jäljiltä. Kesän edetessä vesihöyryn määrä ja myös sateen todennäköisyys kasvaa. Suomen väestötiheyden perusteella jopa 88 % asuu alueella, jossa sataa määrällisesti enemmän elokuun lopulla kuin kesäkuun alussa. Mikäli tarkastellaan sateen todennäköisyyttä, asuu suomalaisista 92 % alueella, jossa sateen todennäköisyys on suurempi elokuun lopulla kuin kesäkuun alussa.

Kesäloman siirto kahdella viikolla myöhäisemmäksi tarkoittaisi keskivertokoululaisen näkökulmasta, että sadepäiviä olisi yksi enemmän ja sadetta kertyisi noin 7 mm enemmän. Selvästi siis sademäärässä ja sateen todennäköisyydessä mitattuna kesäkuun alku olisi loman kannalta suotuisampaa aikaa.

Auringonpaiste

On sanomattakin selvää, että elokuun lopulla ollaan kauempana kesäpäivänseisauksesta kuin kesäkuun alussa. Kuinka paljon tämä vaikuttaa auringonpaisteen tuntimääriin? Havaintojen perusteella kesäkuun alussa tyypillisenä päivänä paistaa aurinko keskimäärin noin 8,5 tuntia. Elokuun lopulla paisteaika on noin 5,5 tuntia. Eli aurinko paistaa kesäkuun alussa keskimäärin kolmisen tuntia enemmän kuin elokuun lopulla. Prosentuaalinen ero näiden jaksojen välillä on hieman suurempi Lapissa kuin etelässä.

Kesäkuun alussa voi siis viettää keskimäärin enemmän aikaa auringon paistaessa.

Yhteenveto

Koululaisten lomien ajankohtaan vaikuttaa moni asia ja sää on yksi (monelle tärkeä) tekijä. Yhtä täydellistä kaikille sopivaa lomasäätä ei ole olemassa. Ehkä useimmat koululaiset kuitenkin mielellään viettäisivät lomaansa hieman yli 20 asteen päivälämpötiloissa, sadepisaroita ei tarvisi liialti pudota taivaalta ja auringonpaiste lämmittäisi mieltä. Alla on koottuna yhteenveto kesäloman mahdollisen siirron aiheuttamista säävaikutuksista. Oletuksena on, että koululaiset pysyisivät siellä missä vakituisesti asuvat. Mitä enemmän lomalla matkustellaan, sitä hankalammaksi arviointi muuttuu. Silti pääviestit pysyisivät todennäköisesti suunnilleen samoina. Tässä artikkelissa ei ole arvioitu, miten ilmastonmuutos mahdollisesti vaikuttaisi tuloksiin.

 

Otsikkokuva: Hannu Manninen