Rauli-myrsky kaatoi puita ja aiheutti laajoja sähkökatkoja lauantaina 27. elokuuta.

Ruotsista saapunut ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään matkannut myrskymatalapaine toi voimakasta lännenpuoleista tuulta maan etelä- ja keskiosaan. Maa-alueilla kovimmat havaitut puuskat eli 24,9 m/s mitattiin Vaasan Klemettilässä sekä Kuopion Maaningalla. Yli 20 m/s puuskia havaittiin yleisesti maan keskiosassa. Aivan maan eteläosassa sekä pohjoisessa tuuli oli heikompaa. Merellä kovin havaittu keskituulen nopeus oli Hailuodossa mitattu 23,6 m/s.

Tuulivahingot ovat monien tekijöiden summa

Tuuli aiheuttaa eriasteisia vahinkoja puustolle vuodenajasta riippuen. Talvella 20 m/s puhaltava puuska voi saada aikaan lähinnä yksittäisiä kaatuneita puita ja lyhytkestoisia sähkökatkoksia. Kesällä vastaava tuulilukema riittää kaatamaan selvästi enemmän puita ja aiheuttamaan pitkäkestoisiakin sähkökatkoja.

Kovimmat havaitut puuskat Rauli-, Seija- ja Eino-myrskyissä.

Kovimmat havaitut puuskat Rauli-, Seija- ja Eino-myrskyissä.

Rauli-myrskyssä maa-alueiden puuskamaksimit olivat vahinkoalueella pääsääntöisesti 21-22 m/s luokkaa. Järviasemilla ja muutamalla maa-asemalla yllettiin 24-25 m/s lukemiin. Eino- ja Seija-myrskyissä marras-joulukuussa 2013 maa-asemien puuskamediaani oli hieman Raulia suurempi ja etenkin maksimipuuskat olivat 27-29 m/s tienoilla.

Vaikka puuskalukemat jäivät Raulin tapauksessa Eino- ja Seija-myrskyistä, olivat vaikutukset silti samaa luokkaa. Kaikissa kolmessa tapauksessa sähköttömiä asiakkaita oli samanaikaisesti noin 200 000 tai hieman yli (lähde: Energiateollisuus). Pelastustoimen tehtävien lukumäärä oli alustavien arvioiden mukaan niin ikään samaa luokkaa, noin 2000 (lähde: Pelastustoimen ensitiedotteet).

Pelkästään tuulen nopeuksien perusteella ei siis voida aina verrata myrskyjä keskenään. Raulin tapauksessa puut olivat täysin lehdessä ja roudaton maaperä oli sateisen elokuun jäljiltä monin paikoin varsin märkä. Näiden tekijöiden myötä Rauli-myrskyn vaikutukset olivat hyvin erilaisia, kuin jos myrsky olisi sattunut esimerkiksi joulukuussa kuten Seija. Lisäksi myrskyn tuulimaksimi osui iltapäivään, jolloin auringonsäteily lisäsi ilman puuskaisuutta.

Suureen vahinkojen määrään vaikuttivat myös voimakkaiden tuulten laaja alue aina Pohjanmaalta Etelä-Karjalaan. Lisäksi myrskypuuskat puhalsivat voimakkaina useita tunteja.

Vaikka vaikutuksiltaan Raulin kaltaisia matalapainemyrskyjä on ollut esimerkiksi vuosina 2013 ja 2011, olivat ne loppusyksyn/alkutalven tapauksia.  Raulin kaltaista kesätapausta alustavien tietojen mukaan tunneta vertailukelpoisen aineiston ajalta. Puuskahavaintoja kun on maa-alueilla tehty laaja-alaisemmin vasta noin 10 vuoden ajan ja pelastustoimen tehtäviä on syyn perusteella arkistoitu vasta 2000-luvulla. Kun Raulin tapauksesta saadaan arvioita kaatuneiden puiden määrästä, voidaan ehkä historiasta etsiä vaikutuksiltaan vastaavia tapauksia kesäkuukausien osalta.

Voimakkaan matalapaineen yhteyteen kehittyi Pohjois-Pohjanmaalla myös ukkoskuuroja, joihin alustavien tietojen mukaan liittyi paikallisia syöksyvirtauksia sekä mahdollinen trombi. Rauli-myrskyä edelsi myös länsirannikolla edeltävänä iltana meteotsunami eli sään aiheuttaman pieni tsunamiaalto. Näistä aiheista tiedotamme myöhemmin.