Joka talvi kymmenet tuhannet suomalaiset liukastuvat ja satuttavat itsensä tarviten sairaalahoitoa. Liukastumistapaturmat nähdään huomattavana kansanterveydellisenä ja -taloudellisena ongelmana.

Talviset liukastumistapaturmat ovat yleisiä Suomessa ja niistä aiheutuu eriasteisia vammoja, sairauspoissaoloja, henkistä kärsimystä ja suuria taloudellisia kustannuksia. Liukastumiset eivät ole pelkästään vanhemman väestön ongelma, vaan liukastumisia ja liukastumisista aiheutuvia vammoja sattuu kaikenikäisille. Vammojen vakavuus kuitenkin kasvaa yleensä iän myötä. Säällä on merkittävä vaikutus talvikauden liukastumisriskiin. Sään lisäksi liukastumisriskiin vaikuttavat monet muut tekijät, kuten reitillä suoritetut kunnossapitotoimet, pinnan epätasaisuus, kenkien pito ja kävelijän tasapaino.

Liikenneturvan tekemän tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen kaatuu liukastumisen vuoksi joka talvi. Arviolta yli 50 000 suomalaista satuttaa itsensä liukastuessaan niin pahasti, että joutuu käymään vammojen vuoksi ensiavussa tai lääkäriin vastaanotolla. Pahimpina päivinä liukastumistapaturmia voi sattua niin paljon, että sairaaloiden ensiavut ruuhkautuvat leikkausta tarvitsevista potilaista.

Ilmatieteen laitos antaa varoituksia säähän ja turvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä, ja jalankulkuliukkaus on yksi varoitettavista asioista. Voimassa olevat varoitukset ovat nähtävillä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla ja älypuhelimiin asennettavasta sääsovelluksesta. Jalankulkuvaroituksen yhteydessä kerrotaan myös liukkauden syy ja ajoitus. Jalkakäytävien liukkaudesta ei ole saatavilla liukkaus- tai kitkahavaintoja, joka vaikeuttaa liukkauden arvioimista ja ennustamista.

Jalankulkuliukkautta ennustava malli toimii meteorologien apuvälineenä

Ilmatieteen laitos on kehittänyt jalankulkuliukkautta ennustavan säämallin. Malli toimii päivystävien meteorologien apuvälineenä ja päätöksenteon tukena, kun annetaan varoituksia liukkaista jalkakäytävistä. Malli jaottelee liukkauden kolmeen eri luokkaan säätilanteen mukaan: normaali, liukas ja erittäin liukas. Erittäin liukkaista keleistä pyritään antamaan varoitus, kun liukkaus on laaja-alaista. Paikallista liukkautta voi toki esiintyä silloinkin, kun varoitusta ei ole annettu.

Varoitettavia tilanteita ovat jäätyminen, tamppautumisliukkaus ja tilanteet, kun jääkerroksen päällä on vettä tai irtonaista lunta. Tamppautumisliukkaus on tyypillinen tilanteissa, kun lämpötila on vähän pakkasella ja sataa lunta. Lumi pakkautuu sopivissa olosuhteissa kovaksi, lähes jään kaltaiseksi pinnaksi. Tamppautumista aiheutuu kävelijöiden, muun liikenteen tai joskus jopa lumiauran seurauksena. Vettä jään päällä on varsinainen pääkallokeli, ja ainoastaan nastakengät tai liukuesteet takaavat silloin kunnon pidon. Jään päälle satava lumi aiheuttaa sen sijaan hyvin petollisen kelin, sillä kävelijä ei välttämättä huomaa irtonaisen lumikerroksen alla olevaa liukasta ja jäistä pintaa.

Malli käyttää lähtötietoinaan säähavaintoja ja sääennustemallin dataa. Malli laskee lämpötilan siirtymistä maaperässä sekä pinnan ja maaperän välillä. Päähuomio on kuitenkin siinä, mitä pinnalla tapahtuu sään vaikutuksesta.

Liukkaat kelit ovat yleisiä, kun lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin aiheuttaen jäätymistä ja sulamista. Alkutalven ensimmäiset lumiset ja jäiset kelit näkyvät usein liukastumistilastoissa korkeampina tapaturmalukuina. Talvisten liukastumistapaturmien kokonaismäärässä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Talvikauden pituudella, lumimäärällä ja lämpötilalla on merkittävä vaikutus liukastumisten määrään.

Liukkaisiin keleihin varautuminen

Ilmatieteen laitoksen jalankulkusäävaroitukset auttavat varautumaan erittäin liukkaisiin keleihin. Varoituksen ollessa voimassa kansalaiset voivat kiinnittää erityistä huomiota jalkineiden ja reitin valintaan. Jalkakäytävien kunnossapidolla – tai sen puutteella – on myös suuri merkitys liukastumisriskiin.


Pysy pystyssä -kampanja
antaa vinkkejä liukkaisiin keleihin varautumiseen ja muistuttaa, että liukastumisia voi välttää omilla toimilla ja valinnoilla. Kengät kannattaa valita kelin mukaan ja käyttää tarvittaessa liukuesteitä. Kiire ja esimerkiksi kännykkään keskittymisen aiheuttama tarkkaamattomuus ovat usein syynä liukastumiseen tai kaatumiseen.


Teksti: Marjo Hippi
Kuvituskuva: Adobe Stock

Julkaisun viitetiedot:
Hippi M., 2023: Tammikuu oli sateinen ja hyvin lauha. Ilmastokatsaus, 25(1), 4–5, 10.35614/ISSN-2341-6408-IK-2023-01-02