Ilmastosta ja sen muutoksesta johtuvia taloudellisia vaikutuksia halutaan seurata myös Ilmastokatsauksessa. Suunnittelemme uutta Ilmasto, yhteiskunta ja talous -osiota, joka tarkastelee kuukausittain sään vaikutuksia talouteen Ilmatieteen laitoksen ja muiden organisaatioiden keräämien aineistojen avulla. Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi sääriippuvainen energia, hiilidioksidipäästöt, terveys, ilmansaasteet, metsän kasvu ja viljasadot sekä infrastruktuurin huoltotarve. Osiossa haluamme kertoa lukijoille, kuinka sääilmiöt ja muuttuva ilmasto vaikuttavat yhteiskuntaamme ja tarjota konkreettisia lukuja ilmiön ymmärtämiseksi. Vastaamalla lyhyeen kyselyyn voit kertoa meille toiveesi ja mielipiteesi uudessa osiossa käsiteltävistä teemoista.
>> Vastaa kyselyyn

Ilmasto, yhteiskunta ja talous -osion taustoista kertoo heinäkuun Ilmastokatsauksen ajankohtainen artikkeli ”Ilmastonmuutoksen kustannus voi olla myös mahdollisuus” >>