Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. toukokuuta 2016 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan kesäkuukausina eli kesäkuusta elokuuhun 2016 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla Suomi kuuluu alueeseen, jossa jakson keskilämpötila on 0,5…1 ºC tavanomaista korkeampi. Todennäköisyys tavanomaista korkeammalle lämpötilalle on 70—80 %, kun se tilastollisesti on 50 %.

Missään päin maata jakson sademäärässä ei näy merkittävää poikkeamaa suuntaan eikä toiseen. Maan itäosassa tavanomaista pienemmän sademäärän todennäköisyys on hieman pienempi kuin muualla maassa.

Ilmanpaine-ennusteen mukaan suurimmassa Eurooppaa ei ilmanpaineessa ole poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Ennusteessa on kuitenkin viitteitä siitä, että maamme pohjoispuolelle pyrkii ajoittain muodostumaan korkeapaineen alue, kun taas Länsi-Eurooppaan pyrkii muodostumaan matalapaine. Tämä suosisi tilannetta, jossa lämmintä ilmaa pääsee virtaamaan ajoittain idästä maahamme ja selittäisi hyvin myös tavanomaista korkeamman keskilämpötilan. USA:n (NOAA) vuodenaikaisennusteen mukaan kesäkuukausien keskilämpötila on maan itä- ja pohjoisosassa 0,5…1 ºC tavanomaista korkeampi, kun taas maan länsiosassa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Sademäärän arvioidaan olevan paikoin jonkin verran tavanomaista suurempi, mutta selvää alueellista jakautumaa siinä ei ole.

Otsikkokuva: Eija Vallinheimo