Silloin tällöin kuulee puhuttavan, että pitkäperjantaina sataa aina ja on harmaan pilvistä. Lisäksi sanotaan, että pääsiäispäivinä sää olisi parempi. Pääsiäisen ajankohta vaihtelee vuodesta toiseen ja siksikin kysymys ei luonnontieteellisestä näkökulmasta arvioituna liene kovin hyvin aseteltu. Eri maiden välillä on lisäksi vaihtelua pääsiäisen vieton ajankohdassa. Ilmatieteen laitoksella on laskettu tilastoja koskien varhaista, keskiajankohdan ja myöhäisen ajankohdan pääsiäistä pääsiäissivuilla.

Mutta itse kysymys jäi vielä avoimeksi ja siihen selvitetään nyt vastaus. Siis miten edelliset täsmällisesti kalenterista katsotut pääsiäiset ovat sään osalta toteutuneet? Edellisten 15 vuoden pääsiäisten ajankohdat selvitettiin wikipediassa olevan  listauksen avulla,  (pääsiäisen laskeminen). Katsotaan ensin sateisuutta (kuva 1).

Pitkäperjantai, pääsiäispäivä ja 2. pääsiäispäivä

Kuva1. Pitkäperjantain, pääsiäispäivän ja 2. pääsiäispäivän sateet mm/vrk eri vuosina.

 

Helsinki-Vantaalla on ollut sateisia pitkiäperjantaita (sininen viiva), kun taas samojen pääsiäisten pääsiäispäivinä 2011, 2012 ja 2015 on ollut poutaa. Sademäärissä pitkäperjantai on siis ollut Helsinki-Vantaalla runsaampi kuin pääsiäispäivät viime vuosina.  Jos vaihdetaan näkökulmaa ja katsotaan auringonpaistetunteja samalta asemalta (kuva 2), nähdään että pääsiäispäivinä (1. pääsiäispäivä kuvassa) on ollut myös enemmän auringonpaistetta kuin pitkäperjantaisin.

Kuva 2. Auringonpaistetunnit (h) Hki-Vantaa

Kuva 2. Auringonpaistetunnit Helsinki-Vantaalla, yksikkö on yksi tunti (h).

 

No, mitenkäs muualla kuin Helsinki-Vantaalla (kuva 3)? Neljältä havaintoasemalta eri puolilta Suomea laskettuna keskimäärin aurinko on paistanut vuodesta 2000 alkaen pitkänäperjantaina 6h ja pääsiäispäivänä sekä 2. pääsiäispäivänä noin 7h. Päivänpituuden ollessa reilu 12h tähän aikaan vuodesta (riippuen pääsiäisen ajankohdasta) on siis lähes puolet ajasta auringonpaistetta. Siltä kantilta arvioituna pitkätperjantait eivät ole erityisen synkkiä. Toisaalta 2015 ja 2012 ovat olleet täysin pilvisiä pitkiäperjantaita, joten vuosien väliset vaihtelut ovat ilmeisiä.

paistetunnit-nelja-asemaa

Kuva 3. Pitkänperjantain auringonpaistetunnit (sinisellä) ovat vähäisempiä kuin pääsiäispäivän auringonpaistetunnit (oranssi). Lineaarinen trendi (sininen viiva) on laskeva.

 

Tilaston valossa näyttää siltä, että viime vuosina aurinko on paistanut vähemmän nimenomaan pitkänäperjantaina (kuva 3). Laskevassa trendissä pitkänperjantain auringonpaistetunneissa lienee kyseessä lähinnä satunnainen vaihtelu eikä sitä kannata tulkita pysyväksi asian tilaksi. Vuoden 2016 osalta kuitenkin samankaltainen trendi näyttää yhä jatkuvan sillä pitkäperjantai oli pilvinen lähes koko maassa Vaasan rannikkoseutua lukuunottamatta (toista video 1) ja myös sateita tuli, vaikkakin heikkoja, lähes koko maassa. Ennusteen valossa (tätä kirjoitettaessa) näyttää siltä, että pääsiäispäivistä on tulossa yleisesti varsin aurinkoisia (video 2, alla).


Video 2. Ennustettu sää lankalauantaista torstaihin. Pilvisyys harmailla läpinäkyvillä sävyillä, sateet symbolein ja violettiin menevällä väriskaalalla. Lämpötilan väriskaala punaisesta keltaisen kautta siniseen, siniset pakkaslukemia. Ilmanpaine mustilla käyrillä.